Σάββατο, Οκτώβριος 20, 2018
Text Size

How To / Λευκό φως στους καθρέφτες

Kάνουμε ανάκλιση του καθρέφτη προς τα εμπρός και όχι προς τα μέσα όπως παρκάρουμε. Εκεί θα φανεί η βίδα...